Psykoterapi på Svenska i London

Emely Ostberg, MSc (Counsl. Psychol.),
Leg. Psykoterapeut
(BABCP, BPsS)

Upplever du återkommande nedstämdhet, oro eller ångest? Har allt du provat hittills endast fungerat en stund för att senare ta dig tillbaka till ruta ett? Känner du att du tappar den psykologiska balansen nästan varje dag? Genomgår en stor förändring? 

Kanske du

  • Nyligen fått ett nytt jobb
  • Genomgår en personlig kris
  • Är nybliven förälder
  • Nyligen förlorat en anställning
  • Tidigare erfarenheter som påverkar nuet
  • Nyss avslutat en relation
  • Påbörjat eller avslutat studier
  • Precis flyttat?

Vad än det är som gör att du hittat hit så gissar jag att du inte längre vill känna så som du gör och de metoder du provat hittills har visat sig vara otillräckliga.

Mitt namn är Emely och min klinik ligger belägen på Bell Yard i Centrala London, i närheten av Temple, Chancery Lane och Bank.

Där träffar jag dagligen människor precis som du. Svenskar i London som önskar prata med en svensk psykoterapeut/psykolog. Att lida av psykisk ohälsa är inte ovanligt och det kan drabba alla. Att söka professionell hjälp när livet sätts på sin spets har visat sig vara vist.

De allra flesta som söker behandling upplever en förbättring och går ifrån kliniken med nya metoder att hantera sina problem, metoder som visat sig fungera i det långa loppet och inte bara för stunden.